logo Proeba Mgr. Eva Procházková tlumočení, překlady a korektury českých a anglických textů, soudní ověření jazykový blog


Překládám a tlumočím z/do angličtiny

  • právo (občanské právo, obchodní právo, trestní právo),
  • strojírenství (procesní a konstrukční inženýrství, energetika, odpadové hospodářství),
  • Strukturální fondy EU (projektové žádosti, monitorovací zprávy)

Překlady odborných textů z/do angličtiny, expresní překlady

technické zprávy, projektová dokumentace, technické normy, příspěvky do časopisů a na konference, odborné publikace; firemní dokumenty a propagační materiály, překlady webových stránek, etické kodexy, pracovní předpisy, výroční zprávy, portfolia, katalogy, brožury, letáky, korespondence aj.

Překlady se soudním ověřením

mimojiné standardizované dokumenty (rodný list, oddací list, VŠ diplom, výpisy z obchodního a trestního rejstříku aj.), smlouvy (kupní, o výkonu funkce aj.), podklady v rámci předsňatečného řízení, procesní dokumenty aj.

Tlumočení včetně soudního ověření

doprovodné a konsekutivní (následné) tlumočení v tuzemsku i v zahraničí, tlumočení svateb, tlumočení obchodních jednání, odborných seminářů a školení, instalace strojů a zařízení, jednání u notáře a před státními orgány (valné hromady, změny společenské smlouvy, pohovory před imigračními úředníky apod.)

Korektury českých i anglických textů

jazykové opravy (pravopisu, překlepů), revize překladů vypracovaných jiným překladatelem, editace („redakční úprava“) neboli rozsáhlejší úpravy dokumentů


© 2012–2022 – Mgr. Eva Procházková (Proeba) – Brno – tlumočení, překlady a korektury českých a anglických textů, soudní ověření
vytvořil Petr Bobák